iTTV EDUCATION

Plan & Subject RM / Month
Standard 4
Bahasa Malaysia, English, Mathematics/Matematik and Science/Sains
RM 29.00
Standard 5
Bahasa Malaysia, English, Mathematics/Matematik and Science/Sains
RM 29.00
Standard 6
Bahasa Malaysia, English, Mathematics/Matematik and Science/Sains
RM 29.00
Form 1
Bahasa Malaysia, English, Mathematics/Matematik and Science/Sains
RM 39.00
Form 2
Bahasa Malaysia, English, Mathematics/Matematik and Science/Sains
RM 39.00
Form 3
Bahasa Malaysia, English, Mathematics/Matematik and Science/Sains
RM 39.00
Form 4 (Basic)
Bahasa Malaysia, English, Mathematics/Matematik, Science/Sains, Sejarah and Ekonomi
RM 49.00
Form 4 (Science)
Biology/Biologi, Chemistry/Kimia, Physics/Fizik and Additional Mathematics/Matematik Tambahan
RM 49.00
Form 4 (Gold)
Bahasa Malaysia, English, Sejarah, Biology/Biologi, Chemistry/Kimia, Physics/Fizik and Additional Mathematics/Matematik Tambahan
RM 79.00
Form 5 (Basic)
Bahasa Malaysia, English, Mathematics/Matematik, Science/Sains, Sejarah and Ekonomi
RM 49.00
Form 5 (Science)
Biology/Biologi, Chemistry/Kimia, Physics/Fizik and Additional Mathematics/Matematik Tambahan
RM 49.00
Form 5 (Gold)
Bahasa Malaysia, English, Sejarah, Biology/Biologi, Chemistry/Kimia, Physics/Fizik and Additional Mathematics/Matematik Tambahan
RM 79.00